Polityka prywatności

Spis treści:

1.Polityka gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania danych osobowych

2.Przetwarzanie danych osobowych

3.Typy przechowywanych danych

4.Cel przetwarzania

5.Podstawa przetwarzania danych osobowych

6.Przekazywanie danych osobowych

7.Bezpieczeństwo danych osobowych

8.Prawa klienta którego dane są przechowywane i przetwarzane

9.Polityka Cookies

10.Wyłączenie plików Cookies w poszczególnych przegladarkach

11.Polityka poczty elektronicznej e-mail

 

1. Polityka gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania danych osobowych

Spin FX nie udostępnia danych osobowych swoich Klientów osobom trzecim z wyłączeniem podmiotów wskazanych w punkcie 6 niniejszego dokumentu których działalność w tym zakresie jest niezbędną warstwą prowadzonej przez nas działalności mającej na celu handel towarami poprzez Sklep Internetowy i jego obsługę transportową ,księgową , bankową i w obszarze wykorzystywanych mechanizmów IT.

 

2. Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych podanych prze Klienta Sklepu Internetowego Spin FX jest firma Spin FX Sebastian Rzychoń z siedzibą w Zabrzu 41-800 przy ulicy Staromiejskiej 34 legitymująca się numerem NIP 6412050619.

Dane kontaktowe :

telefon stacjonarny 032 271-66-21

telefon komórkowy 502830169, 502830269

e-mail : biuro@spinfx.pl

 

3. Typy przechowywanych danych

Na potrzeby prowadzonej działalności przetwarzamy tylko te dane które dobrowolnie i świadomie przekazuje Klient. Dane podane przez Klienta mogą być przez niego zmieniane w dowolnym momencie.

Aby skorzystać z funkcjonalności Sklepu Internetowego Spin FX wymagamy podania następujących danych:

a)adres email

b)imię

c)nazwisko

d)adres pocztowy

e)numer telefonu kontaktowego

Wszystkie wymienione dane są niezbędne celem umożliwienia zawarcia z Klientem umowy sprzedaży, skontaktować się z nim w sprawie zamówień i wysyłek towaru, dostarczenie zamówionego towaru we właściwe z punktu widzenia Klienta miejsce.

 

4. Cel przetwarzania

Głównym celem przetwarzania Danych osobowych Klienta jest zawarcie i późniejsza obsługa Umowy sprzedaży oferowanego przez firmę Spin FX towaru i usług oraz informowanie o jej aktualnej ofercie handlowej.

W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody dane Klenta mogą być wykorzystane do własnych celów marketingowych. Korzystając z nich Spin FX będzie rozsyłał do Klientów wiadomości zawierające informację dotyczące aktualnych promocji, ważnych wydarzeń z życia firmy, lub konkursów.

Dane osobowe przechowywane będą do momentu wygaśnięcia roszczeń z tytułu zawartej z Klientem umowy ( obustronnie) .Okres przedawnienia reguluje Kodeks Cywilny określający podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzona działalnością gospodarczą wynosi trzy lata , a dla umowy sprzedaży dwa lata)

Dane przetwarzane w oparciu o zgodę przechowywane są do momentu ich wycofania przez Klienta którego one dotyczą.

Dane , które są wykorzystywane przez firmę Spin FX do realizacji i spełnienia obowiązków prawnych na niej spoczywających przechowywane są przez okres określany i wymagany obowiązującymi przepisami prawa w szczególności księgowo rachunkowymi.

5. Podstawa przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe  Klienta firmy Spin FX Sebastian Rzychoń są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a w przypadkach wskazanych w ich treści, za zgodą  Klienta.

 

6. Przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe będące w dyspozycji Firmy Spin FX udostępniane są :

1.Biuro rachunkowe obsługujące rachunkowość firmy Spin FX

2.Firmy transportowe  realizujące wysyłki zamówionego towaru

3.Systemy płatności i bank

4.Firma windykacyjna

5.Firma hostingowa

 

7. Bezpieczeństwo danych osobowych

Przestrzegamy wszelkich procedur bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez aktualne przepisy prawa obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Dotyczą one przechowywania,ujawniania, przypadkowego zniszczenia czy zagubieniem  danych Klienta. Dostarczane dane są chronione z wykorzystaniem technologi SSL.

 

8. Prawa klienta którego dane są przechowywane i przetwarzane

Klient ma prawo do pełnego dostępu do swoich danych osobowych.

Klient ma prawo do zmiany swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

Klient ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych w dowolnym momencie przy czym usunięcie danych niezbędnych do świadczenia usług jest tożsame z likwidacją konta w systemie firmy Spin FX.

Klient ma prawo do wyznaczenia ograniczenia użytkowania swoich danych osobowych przy czym ograniczenie danych niezbędnych do świadczenia usług jest tożsame z likwidacją konta w systemie firmy Spin FX.

Klient ma prawo do cofnięcia udzielonej zgody marketingowej lub innej nie powiązanej z danymi niezbędnymi do świadczenia usługi firmy Spin FX na rzecz Klienta w dowolnym momencie bez jakichkolwiek negatywnych konsekwencji.

 

9. Polityka Cookies

Pliki cookies dostarczają informacji z zakresu statystyki aktywności w odniesieniu do poszczególnych stron serwisu internetowego. Każdy Klient może w dowolnym momencie wyłączyć obsługę plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Firma Spin FX nie gromadzi i nie przechowuje  informacji cookies.

 

10. Wyłączenie plików Cookies w poszczególnych przeglądarkach

Zgodnie z naszym stanem wiedzy na dzień publikacji „Polityki prywatności” wyłączenie opcji obsługi plików Cookies w poszczególnych przeglądarkach wygląda następująco:

1.Mozilla Firefox

 wybieramy menu "Narzędzia" następnie "Opcje" i zakładkę "Prywatność".

2.Safari

 wybieramy menu "Safari" następnie "Preferencje" następnie "Prywatność".

3.Opera

 klikamy przycisk "Opera" w lewym górnym rogu  menu a w nim "Ustawienia" i następnie  "Wyczyść historię przeglądania...".

 4.Microsoft Internet Explorer

 wybieramy menu "Narzędzia" potem  "Opcje internetowe" i zakładkę "Prywatność".

5.Google Chrome

 w menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz "Narzędzia" a potem "Wyczyść dane przeglądania...".

 

11. Polityka poczty elektronicznej e-mail

Administratorem danych osobowych Klienta Sklepu Internetowego Spin FX , związanych z obsługą poczty elektronicznej jest firma Spin FX Sebastian Rzychoń z siedzibą w Zabrzu  41-800 przy ulicy Staromiejskiej 34 pracująca pod numerem NIP 6412050619.

Dane osobowe funkcjonujące na poczcie email są wykorzystywane jedynie do korespondencji z Klientem mającej na celu obsługę składanych przez niego zamówień , reklamacji, zapytań ofertowych.

Dane osobowe gromadzone , przechowywane i wykorzystywane w obiegu poczty email udostępniane są tylko firmie obsługującej pocztę elektroniczną firmy Spin FX

Podanie danych  osobowych przez Klienta w poczcie elektronicznej mają charakter dobrowolny i są wykorzystywane w celach komunikacji w przestrzeni biznesowej.

W każdym momencie Klient może zażądać usunięcia, sprostowania lub ograniczenia dostępu do swoich danych osobowych.